Interne en externe ronde

Aan de interne controleronde gaat altijd een controle aan de buitenzijde van het gebouw vooraf. Eventuele braak en/of andere schade wordt dan in een zo vroeg mogelijk stadium geconstateerd. De interne controleronde omvat een fysieke controle aan de binnenzijde van het gebouw waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan brand- en inbraakgevaarlijke situaties, verplicht gesloten ruimten en lekkages. Indien gewenst kunnen ook bepaalde apparaten uitgeschakeld of stand-by worden gezet als kopieerapparaten, computers, printers, faxen, CV, airconditioning etc.

Continue reading »